Huỳnh Nguyên Thuận
Liên Hợp Quốc nói rằng coronavirus là mối đe dọa đối với toàn nhân loại

Liên Hợp Quốc nói rằng coronavirus là mối đe dọa đối với toàn nhân loại

        

                

                    

        

                            

Liên Hợp Quốc nói rằng toàn bộ nhân loại phải chống trả.

                        

        

                            

Liên Hợp Quốc nói rằng sự bùng phát coronavirus đang đe dọa toàn bộ loài người, vì nó đưa ra một lời kêu gọi trị giá hàng tỷ đô la cho những người nghèo nhất thế giới. Ngoài ra: Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã lặp đi lặp lại những lời chỉ trích về cái mà ông gọi là thông tin sai lệch của Trung Quốc trong giai đoạn đầu của đại dịch, và YMCA của Village People được bảo tồn cho hậu thế.

                        

                                                                 

                

                    

Ngày phát hành:                 

                            

                                     Còn 29 ngày để nghe                             

                             

                 / TÌM) / 4/4) / 4/4) / TÌM HIỂU) 35 phút             

                                  

Đọc Hơn

Leave a Comment